4 iulie 2011

    soacra pe gânduri –
o mie de greieri
încep sǎ cânte